Openbare Onderzoeken 2018

Hier vind je een overzicht van de lopende openbare onderzoeken rond omgevingsdossiers. Dit is dus van toepassing voor dossiers die in het verleden ofwel toebehoorden aan milieu, stedenbouw of een combinatie van de twee.

U kan sinds kort ook digitaal een bezwaar indienen bij een openbaar onderzoek, klik daarvoor op de onderstaande link. Hier kan u trouwens ook heel wat dossierstukken van deze projecten inkijken.

 

Omgevingsloket | Openbare onderzoeken

Openbare onderzoeken | 2017

 

  • 2018 | U ziet de recentste openbare onderzoeken eerst.
Aanvrager  | Locatie Periode Omschrijving Document
Truyen -Cremers 23/09/2018-
22/10/2018
regulariseren van een bijgebouw Bekendmaking

Jos Pouls

21/09/2018 - 20/10/2018 Ontbossen van een perceel Bekendmaking

Mathieu Rutten

20/09/2018-19/10/2018 Verkaveling : creëren van 1 lot voor open bebouwing Bekendmaking
Geert Haegdorens

21/09/2018-
20/10/2018

plaatsen van een terrasoverkapping Bekendmaking
Cindy Van Humskerken 03/09/2018 - 02/10/2018 Bouwen van een afdak (overkapping) Bekendmaking
B&C Beheer 30/08/2018-28/09/2018 Verkaveling: het creëren van 20 loten

Bekendmaking

B&C Beheer  24/08/2018- 22/09/2018  Bijstelling Verkaveling Bekendmaking
plan-MER programmatische aanpak Stikstof (PAS) 16/08/2018 - 16/10/2018

De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones.

Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.

publieke inspraak

kennisgeving MER

AG-BOUWPROJECTEN 19/08/2018 - 17/09/2018 Bouwen van vier geschakelde woningen  Bekendmaking 
Odette Clijsters 13/08/2018-11/09/2018 uitbreiding van mini-camping bekendmaking
Alfons Gommers

12/08/2018-

10/09/2018

bouwen van 4 gekoppelde woningen, 2 bijgebouwen en verhardingen  bekendmating
Elro

10/08/2018 -

08/09/2018

het stallen van 400 voertuigen en standaardgarage en carrosseriebedrijf

Bekendmaking

 

Michel Spaas

11/08/2018-

9/09/2018

het bouwen van een landbouwschuur met paardenstallen en het aanvragen van bijhorende rubrieken bekendmaking
Marc Smeets

06/08/2018-

04/09/2018

regulariseren verbouwingswerken aan een zonevreemde woning bekendmaking
Stad Bree

29/07/2018 -

27/08/2018

aanleggen van parking + sloop rode zaal Boneput bekendmaking
Siezenis - Stappers  25/7/2018  -23/08/2018 bouwen van een woning met carport en vrijstaand bijgebouw bekendmaking
Gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan “het gehucht ‘t Hasselt” 16/07/2018 - 13/09/2018

Het College van Burgemeester en Schepenen,

overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.21. §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 27 maart 2009, en in werking getreden op 1 september 2009, en gewijzigd op 01/07/2016 met inwerkingtreding 01/05/2017;

brengt ter kennis van de bevolking dat het ontwerp van het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “het gehucht ‘t Hasselt” dd. juni 2018, en het ontwerp van effectbeoordelingsrapporten, opgesteld door studiebureau Antea Belgium NV, Roderveldlaan 1, 2600 Antwerpen, in het stadhuis te BREE, Dienst Omgeving, voor eenieder ter inzage ligt gedurende een termijn van zestig dagen, namelijk vanaf 16/07/2018 te 9 uur tot en met 13/09/2018 te 17 uur, tijdens de gewone openingsuren. Tijdens deze periode kan het ontwerp RUP en het ontwerp van effectbeoordelingsrapporten tevens worden geraadpleegd op de website van de stad Bree.

Al wie omtrent dit ontwerp RUP bezwaren of opmerkingen te maken heeft, moet die schriftelijk of digitaal aan het college van burgemeester en schepenen van en te 3960 BREE, Vrijthof 10, laten geworden voor het einde van de termijn van terinzagelegging, hetzij uiterlijk op 13/09/2018 te 17 uur.

bekendmaking
René Bonhomme | Rorenweg 10 18/07/2018 - 16/08/2018 De exploitatie van een landbouwbedrijf Bekendmaking
Dries Janssen 09/07/2018 - 07/08/2018 Nieuwbouw melkveestal, jongveestral / lood na afbraak bestaande jongveestal. Aanleg vaste mestopslag. Plaatsen flexoassin en bijhorende erfverhardingen. Bekendmaking

Interrent Bree | Nieuwstadpoort

14/07/2018 - 12/08/2018 het stallen van voertuigen, een onderhoudswerkplaats voor machines, opslag van oliën en onderhoudsproducten, opslag van propaangas, 1 ondergrondse dieseltank,  1 bovengrondse dieseltank en 2 verdeelslangen (op ad blue tank en op bovengrondse dieseltank) Bekendmaking
Neijens-Claessens
Keyartstraat
09/07/2018-
07/08/2018
bouwen van een woning met losstaande garage Bekendmaking

Projekt Invest
Vrijheidslaan 1

29/06/2018-
28/07/2018
Bouwen van 10 appartementen, ondergrondse parkeerkelder en 2 stadswoningen

Bekendmaking

Indencleef André |  Groenstraat 11/06/2018 - 10/07/2018

het hernieuwen van een vergunning voor de winning van grondwater te , afdeling 4 sectie B nr. 2Y7

Bekendmaking
Wouters Patrick | Neyenstraat 5 01/06/2018 - 30/07/2018

het verkavelen van een perceel grond in 3 kavels waarvan de loten 1 en 2 bestemd zijn voor open bebouwing en lot 3 voor bestaande bebouwing te Neyenstraat 3, 5 en 7, afdeling 2 sectie B nr. 688L

Bekendmaking
Godelieve Weltjens | Roterstraat 60 22/05/2018 - 20/06/2018

Bouwen van een rijhal met paardenstallen, mestopslag, stapmolen, longeerpiste en springpiste bij een bestaand bedrijf. te Roterstraat 60, afdeling 1 sectie B nrs. 1005A, 1008L, 1008F, 1019B en 1020C

Bekendmaking
Biogas Bree | Houterstraat 1A 18/05/2018 - 16/06/2018

de nieuwbouw van een opslagloods, de uitbreiding van een betonverharding, de uitbreiding van een digestopslagbassin, de nieuwbouw van opslagtanks en containers, de wijziging van een infiltratievoorziening, de regularisatie van een bufferbassin voor run-offwater en een betonnen wand te , afdeling 1 sectie A nrs. 428H, 454C2, 454G2 en 468F

Bekendmaking
BERRIMO | Kanaal Noord 24/05/2018 - 22/06/2018

regularisatie van magazijn, overdekte stalling, bijhorend kantoordeel en woning te , afdeling 3 sectie A nr. 1493A

Bekendmaking
Rob Mertens | Hoogveldstraat 3 17/05/2018 - 15/06/2018

het plaatsen van een terrasoverkapping met glazen schuifwanden te Hoogveldstraat 3, afdeling 1 sectie B nr. 36A3

Bekendmaking
Elisabeth Claessens | Opitterkiezel 219 17/05/2018 - 15/06/2018

mevrouw Elisabeth Claessens - het plaatsen van een vrijstaande overkapping te Opitterkiezel 219, afdeling 5 sectie A nr. 490W

Bekendmaking
Vanderstraten - Craeghs | Grensstraat 5 14/05/2018 - 12/06/2018

mevrouw Kristien Craeghs - het verbouwen van een bestaande zonevreemde woning  te Grensstraat 5, afdeling 1 sectie B nr. 1472A

Bekendmaking
DATS 24 | Regenboogstraat 12 27/04/2018 - 26/05/2018

bijstelling van de milieuvoorwaarden mbt de tankzuil te Regenboogstraat 10, Regenboogstraat 14 en Regenboogstraat 12, afdeling 1 sectie B nr. 1090H

Bekendmaking
Edmond Essers | Veestraat 03/05/2018 - 01/06/2018

het creeëren van 1 lot voor open bebouwing te Veestraat 11 en 7, afdeling 4 sectie B nrs. 510V5, 510Y5 en 510D5

Bekendmaking
GARAGE EN CARROSSERIE VANBUSSEL | Bocholterkiezel 77 27/04/2018 - 26/05/2018

het afbreken en heropbouwen van een bestaand automobielbedrijf (Peugeot) te Bocholterkiezel 77, Bocholterkiezel 77A, Bocholterkiezel 77A en Bocholterkiezel 77, afdeling 2 sectie A nr. 4L

Bekendmaking
H-INVEST | Meeuwerkiezel - Soetebeek 21/04/2018 - 20/05/2018

opvulling van groeve en realisatie eindbestemming landbouw met partijen in overeenstemming met VLAREBO in kader van grondverzet te Meeuwerkiezel - Soetebeek, afdeling 2 sectie B nrs. 374F, 373G, 375D, 378E en 376K

Bekendmaking
Eddy Kelchtermans | Millenstraat 19 23/04/2018 - 22/05/2018

het plaatsen van een carport te Millenstraat 19, afdeling 1 sectie B nr. 1153C

Bekendmaking
Stad Bree | Bremstraat 20/04/2018 - 19/05/2018

het bijstellen van verkaveling “Bremstraat”, door wijziging lot 12 naar lot 12A als bouwlot voor open bebouwing en lot 12B als bouwlot voor het oprichten van een naschoolse kinderopvang te Bremstraat, afdeling 2 sectie A nr. 132K

Bekendmaking
T.H.V. Famme | Rode Kruislaan en Gruitroderstraat 16/04/2018 - 15/04/2018

het bouwen van 9 assistentiewoningen en 2 ééngezinswoningen te Gruitroderstraat Z/N en Rode Kruislaan Z/N, afdeling 1 sectie B nr. 945S10

Bekendmaking
KC Sportmanagement | Watertorenstraat 16A (Stadspark de Boneput) 16/04/2018 - 15/04/2018

het aanleggen van een nieuw hardcourt plein, het omvormen van een bestaand gravelplein naar 3 padel pleinen en het plaatsen van een tuinberging te Watertorenstraat 16A, afdeling 1 sectie C nr. 41G

Bekendmaking
Stad Bree | Grauwe Torenwwal / Malta / Stationswal / Hoogstraat 11/04/2018 - 10/05/2018 heraanleg van de Stationswal vanaf het reeds gerealiseerde deel van de Grauwe Torenwal tot en met het kruispunt Stationswal / Hoogstraat / Malta Bekendmaking
Moors - Jacobs | Industrieterrein Kanaal-Noord 04/04/2018 - 03/05/2018

het bouwen en exploiteren van een dierencrematorium. te Industrieterrein Kanaal-Noord Z/N, afdeling 1 sectie A nrs. 178X, afdeling 3257C, 257B, 259B, 261A en 262B

Bekendmaking
Braeken Jos | Rorenweg 18 04/04/2018 - 03/05/2018

het bouwen van nieuwe stallen en het verder exploiteren van een rundveebedrijf (vroegtijdige hernieuwing). te Rorenweg 18 en Rorenweg 18, afdeling 5 sectie A nrs. 201C, 202E, 209N, 209P en 209X

Bekendmaking
Nelis -  Breemans | Imkerstraat 28/03/2018 - 26/04/2018

het bouwen van een halfopen woning met carport en tuinberging (rechts) te Bocholterkiezel N/A, afdeling 1 sectie B nr. 276F

Bekendmaking
Nelis - Breemans | Imkerstraat 28/03/2018 - 26/04/2018

het bouwen van een halfopen woning met carport en tuinberging (links) te Bocholterkiezel N/A, afdeling 1 sectie B nr. 276F

Bekendmaking
Smeets & Zonen | Industrieterrein Kanaal Noord 1155 29/03/2018 - 27/04/2018

het verbouwen van een industriecomplex te Industrieterrein Kanaal-Noord 1218, Industrieterrein Kanaal-Noord 1155, 't Hasseltkiezel 1 en Industrieterrein Kanaal-Noord 1155, afdeling 1 sectie A nrs. 320C, 327L, 336D2, 336E2, 337D, 340G, 361K, 567B en 568C

Bekendmaking
Toon Poets - Frank Renette | Brugstraat 43 26/03/2018 - 24/04/2018

het slopen van een bestaande woning en het bouwen van 5 nieuwe meergezinswoningen te Brugstraat 43, afdeling 1 sectie B nrs. 1169F, 1169C, 1169D, 1169G, 1170X, 1170Y en 1170Z

Bekendmaking
Siborgs Rob | Abroxweg 11 16/03/2018 - 14/04/2018

het bouwen van een vrijstaande garage met berging te Abroxweg 11, afdeling 3 sectie B nr. 191/2 L

Bekendmaking
EUROPEAN SPORTHORSES | Berkenbroekstraat 4 16/03/2018 - 14/04/2018

het wijzigen van bestemming van een leegstaande loods naar een paardenhouderij, het oprichten van een stapmolen, buitenpiste, mestopslag, het regulariseren van een tijdelijk verblijf en het wijzigen van de gevelbekleding te Berkenbroekstraat 4, afdeling 1 sectie A nrs. 1134L9, 1134N9 en 1134R9

Bekendmaking
Rutten Leo | Omselweg 14/03/2018 - 12/04/2018

het wijzigen van een verkaveling van een kavel voor open bebouwing naar twee kavels voor half-open bebouwing te , afdeling 5 sectie B nr. 64L

Bekendmaking
Davids-Bongaerts | Bocholterkiezel 23D 12/03/2018 - 11/04/2018

het plaatsen van een afdak te Bocholterkiezel 23D, afdeling 1 sectie B nr. 262X3

Bekendmaking
Karel Van Dommelen | Gerdingerpoort 12/03/2018 - 11/04/2018

het bouwen van 2 halfopen woningen te Gerdingerpoort, afdeling 1 sectie B nr. 286X

Bekendmaking
Ceyssens - Gielen | Abroxweg 6 01/03/2018 - 31/03/2018

het bouwen van een ééngezinswoning te Abroxweg 6, afdeling 3 sectie B nr. 191/2 F

Bekendmaking
RECYPEL / Renewi Wood Products | Kanaal-Noord 1460 01/03/2018-30/03/2018

het uitbreiden en wijzigen van de inrichting Renewi Wood Products nv te Industrieterrein Kanaal-Noord 1460, afdeling 1 sectie A nr. 223D

Bekendmaking
VETERINARY INNOVATION ALLIANCE | Berkenbroekstraat 1 27/02/2018 - 29/03/2018

renovatie, herbouw en uitbreiding van een bestaand landbouwbedrijf - reconversie naar een paardenkliniek te Berkenbroekstraat 1, afdeling 1 sectie A nrs. 1134W8 en 1134V8

Bekendmaking
Vlemmings - Schouteden | Meeuwerkiezel z/n 26/02/2018 - 28/03/2018

het bouwen van een halfopen ééngezinswoning te Meeuwerkiezel z/n, afdeling 1 sectie C nr. 4L

Bekendmaking
Vanhees - Schouteden | Meeuwerkiezel z/n 26/02/2018 - 28/03/2018

Het bouwen van een halfopen ééngezinswoning te Meeuwerkiezel z/n , afdeling 1 sectie C nr. 4K

Bekendmaking
Weltjens Godelieve | Roterstraat 60 16/02/2018 - 18/03/2018

Bouwen van een rijhal met paardenstallen, mestopslag, stapmolen, longeerpiste en springpiste bij een bestaand bedrijf. te Roterstraat 60, afdeling 1 sectie B nrs. 1005A, 1008L, 1008F, 1019B en 1020C

Bekendmaking
Soors - Nelis-Cillen | Neyenstraat 26 14/02/2018 - 16/03/2018

Het verbouwen van een zonevreemde woning en deels afbreken van een bijgebouw te Neyenstraat 26, afdeling 2 sectie B nrs. 657T3, 657S3 en 657G3

Bekendmaking
Lobena | Peerderbaan 81 12/02/2018 - 14/03/2018

Het wijzigen van bestemming van een kelder onder een gebouw met tijdelijke verblijfsruimtes te Peerderbaan 81, afdeling 2 sectie A nrs. 525W, 527/2 A en 527G

Bekendmaking
Aquafin | Kanaal Noord 26/01/2018 - 25/02/2018

het uitbreiden van de bestaande waterzuiveringsinstallatie te , afdeling 1 sectie A nrs. 123B, 124D, 125B, 127C, 128F, 128G, 128E, 135B, 145/2 B, 145/2 A, 154B, 159B, 176M2, 176L2, afdeling 3255P, 255H en 255R

Bekendmaking
Steps & Co Real Estate | Sportlaan 07/02/2018 - 09/03/2018

Bouwen van een woon- en winkelgeheel aan deSportlaan, afdeling 2 sectie A nrs. 1/2 A, 15L2, 17X, 17Z, 17Y, 19/3 , 19/4 , 19/2 , 19A, 20C, 20D, 25B, 25C, 26A, 26/2 , 106D, 106E, 107C, 107B, afdeling 3 sectie B nrs. 638E, 640/2  en 640D

Bekendmaking